Vizualizace bytů, bytový dům ul. Otýlie Beníškové, Plzeň

Typ 2KK: byt A24

Typ 2KK: byt B29

Typ 2KK: byty A3, A7, A11, A15, A19

Typ 2KK: byty A4, A8, A12, A16, A20

Typ 2KK: byty A5, A9, A13, A17, A21

Typ 2KK: byty B5, B10, B15, B20, B25

Typ 2KK: byty B6, B11, B16, B21, B26

Typ 2KK: byty B7, B12, B17, B22, B27

Typ 3KK: byt A23

Typ 3KK: byt A25

Typ 3KK: byt B28

Typ 3KK: byt B30

Typ 3KK: byty A6, A10, A14, A18, A22

Typ 3KK: byty B3, B8, B13, B18, B23

Typ 2KK: byty B6, B11, B16, B21, B26

Typ garsoniera: byty B4, B9, B14, B19, B24

© 2017 Benya IT s.r.o.